Centre registrat per la Conselleria d'Educació. Còdec: 46023791
 • Apunta't a L'Escola

  L'Escola de Música de Massanassa ofereix formació musical adequat al Pla General d’Estudis dels Conservatoris Professionals de Música, tant per a xiquets com a per a adults.

 • T'agradaría tocar un instrument?

  Pots triar entre Flauta, Oboè, Clarinet, Saxofon, Trompa, Trompeta, Trombó, Bombardí, Tuba, Percussió, Piano, Guitarra, Cant...

 • a l'Exterior

  Els alumnes tenen la oportunitat de participar en actes amb la Coral com el Concert de Nadal, també amb la Banda Jove en passacarrers i festes. Ademés farán Audicions en public

 • Vols tocar a la Banda de Massanassa?

  Has d'aprendre a llegir música y a tocar un instrument. Després de practicar molt tocarás a la Banda Jove y després... a la Banda Major de Massanassa

Escola de Música

 • L’ESCOLA DE MÚSICA DEL CENTRE D’ESTUDIS MUSICALS DE MASSANASSA està inserta en la xarxa d’escoles de música dependents de les Societats Musicals i reglamentades pel “Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles de música de la Comunitat Valenciana.”

 • Té com a OBJECTIUS:
  1. 1. Fer una oferta d’ensenyament musical on l’edat, la dotació intel.lectual o la situació econòmica i procedència social, no siga obstacle.
  2. 2. Així com mantenir una oferta educativa ampla i variada que permeta atendre tota la demanda dels aficionats  a la música.
  3. 3. Estar oberta a la vida social i cultural del poble, amb interacció amb altres estaments educatius, culturals i socials existents en la localitat.
  4. 4. El foment de  la pràctica musical en grup serà prioritari, possibilitant el desenvolupament  de les capacitats musicals creatives i la sensibilitat artística de l’alumnat.
 • ENSENYAMENT QUE IMPARTEIX. L’Escola de Música abraça, com oferta bàsica, els següents àmbits d’actuació:

a) Música i Moviment per a xiquetes i xiquets en edats compreses entre els quatre i vuit anys.
b) Pràctica instrumental, sense  límit d’edat.
c) Formació musical, complementària a la pràctica instrumental.
d) Activitats instrumentals i vocals de conjunt.

El Pla d’Estudis està adequat al Pla General d’Estudis dels Conservatoris Professionals de Música,    de manera que el seu alumnat puga, si així ho desitja,  continuar els estudis musicals en nivells superiors.
Així també comptarà amb un projecte de preparació immediata pera aquells alumnes que finalitzat el cicle educatiu, opten per accedir a les proves d’accés als centres d’ensenyança reglada.

 • ESPAI ON ES DONEN LES CLASSES.  En l’actualitat l’Escola de Música aprofita les instal·lacions del C.P. Lluís Vives que ens proporcionen un  espai ampli, còmode i apropiat per a les funcions didàctiques de l’Escola.

 • MATRÍCULA I PROFESSORAT. En el present curs 2014 - 15:
  • La matricula de l’Escola és de 87 alumnes.
  • 14 professors/es.
  • Personal no docent: 1 administrativa i 1 bedel.
  • Imparteix les següents ASSIGNATURES:

   • - Música i Moviment, per a alumnes entre tres i set anys, dividida en tres seccions:
    1. 1. Jardí Musical, dirigit als alumnes de tres a cinc anys.
    2. 2. Pre-Iniciació, dirigida a alumnes de 6 anys.
    3. 3. Iniciació, dirigida a alumnes de set anys.
   • - Lectura musical
   • - Bombardí
   • - Cant
   • - Clarinet
   • - Flauta
   • - Guitarra
   • - Oboè
   • - Percussió
   • - Piano
   • - Saxòfon
   • - Trompa
   • - Trompeta
   • - Trombó
   • - Tuba

Per a la PRÀCTICA MUSICAL EN GRUP compta, a més de les classes d’instrument conjuntes,  amb:

   • -Conjunt instrumental/Banda Jove
   • -Coral 


 •  ACTIVITATS A L'EXTERIOR. L’Escola al llarg del curs participa en diferents activitats culturals dirigides al conjunt del poble de de Massanassa:

  •  Coral de Xiquetes/ts. En el Concert de Nadal, Associació de Dones, etc.

  •  Conjunt Instrumental / Banda Jove, participant en festes, concerts, etc.

  •  Sensibilització en les escoles del poble: Audicions, unitats didàctiques per ensenyar els diferents instruments musicals, etc.