Centre registrat per la Conselleria d'Educació. Còdec: 46023791
 • Apunta't a L'Escola

  L'Escola de Música de Massanassa ofereix formació musical adequat al Pla General d’Estudis dels Conservatoris Professionals de Música, tant per a xiquets com a per a adults.

 • T'agradaría tocar un instrument?

  Pots triar entre Flauta, Oboè, Clarinet, Saxofon, Trompa, Trompeta, Trombó, Bombardí, Tuba, Percussió, Piano, Guitarra, Cant...

 • a l'Exterior

  Els alumnes tenen la oportunitat de participar en actes amb la Coral com el Concert de Nadal, també amb la Banda Jove en passacarrers i festes. Ademés farán Audicions en public

 • Vols tocar a la Banda de Massanassa?

  Has d'aprendre a llegir música y a tocar un instrument. Després de practicar molt tocarás a la Banda Jove y després... a la Banda Major de Massanassa

Convocatoria de Beques del l'Ajuntament de Massanassa

L'Ajuntament de Massanassa convoca les beques d'estudis musicals 2015 per els alumnes de l'Escola de Música de Massanassa(CEMM). Presentació d'instàncies fins el 10 de desembre DIJOUS.


 L'Ajuntament de Massanassa convoca beques per a estudis musicals 2015.
 

Requisits:

1-Ser resident i estar empadronat a Massanassa.
2-Estar matriculat en un curs de caràter oficial a un Conservatori oficial de Música o del CEMM.
3-Tindre aprovat el curs immediatament anterior, excepte en el cas de cursar 1er curs.
4-No ser beneficiari de qualsevol altra beca convocada per altre organisme oficial o particular.
5-No excedir d'una renda personal de 5000 euros anuals per membre familiar.

Documents que cal aportar:

*Sol·licitud degudament emplenada.
*Fotocopia DNI.
*Expedient Acadèmic i certificació de matrícula actual.
*Fotocopia de declaracions de Renda del les persones que conviuen al domicili familiar, correspondent a l'any anterior, en cas de no haver´la realitzat, certificació negativa emesa per l'Administració d'Hisenda de Catarroja.
*Certificat municipal d'empadronament col·lectiu

Les Esmentades beques estaran en funció de les possibilitats pressupostaries, el nombre dels sol·licitans i la situació familiar i l'expedient academic.

Massanassa 26 novembre 2015

Presentació d'instàncies fins el DIJOUS 10 de desembre de 2015 en el Registre de Entrada de l'Ajuntament de Massanassa.

ES CONVENIENT QUE ABANS PASSEU PER LA BIBLIOTECA PER A COMPROVAR QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ ES CORRECTA